Przydomowe oczyszczalnie ścieków

Wywozimy nieczystości płynne w specjalnie przeznaczonych do tego pojazdach. Opróżniamy szamba do beczki mieszczącej aż 12000 litrów zanieczyszczeń. Oferujemy kompleksowe czyszczenie i serwisowanie przydomowych oczyszczalni ścieków z dezynfekcją oraz dezynsekcją oraz umyciem, czyszczenie przydomowych studni oraz wszelkiego rodzaju usługi odwadniające.

Świadczymy usługi asenizacyjne

oraz USŁUGI PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW