Polityka prywatności firmy Wc-Box

§.1 Postanowienia Ogólne

Wszystkie dane osobowe są gromadzone oraz przechowywane przez portal Wc-Box.pl. Siedziba firmy: Przededworze 34, 26-020 Chmielnik, zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

§2. Administrator Danych

Administaratorem danych jest firma WC-BOX. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych. Przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. Dane osobowe podawane w formularzu są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.